3

کولر گازی سامسونگ ایستاده

40 درصد نقد مابقی 4 فقره چک

AP50M1

AP50M1

کولر گازی سرد و گرم ایستاده

قیمت کالا: 8,800,000

خرید نقدی : 7,920,000

AP50M0

AP50M0

کولر گازی سرد ایستاده

قیمت کالا: 8,206,000

خرید نقدی : 7,400,000