3

ساید بای ساید AEG

S86090XVX1

ساید بای ساید AEG مدل S86090XVX1

A+

استیل ضد زنگ

آب سرد کن نمایشگر لمسی محفظه بار

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 7,990,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,990,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ساید بای ساید AEG مدل S86090XVX1

S86090XVX1

7,990,000 تومان

S56090XNS1

ساید بای ساید AEG مدل S56090XNS1

A+

استیل ضد زنگ

آب سرد کن محفظه بار نمایشگر لمسی

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 7,590,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,590,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,000,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

ساید بای ساید AEG مدل S56090XNS1

S56090XNS1

7,590,000 تومان