3

فر برقی بوش

HRG6769S1I

فر برقی بوش مدل HRG6769S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 11,800,000

پرداخت  نقدی : 4,800,000

چهار فقره چک   : 1,750,000

HRG656XS1I

فر برقی بوش مدل HRG656XS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 11,350,000

پرداخت  نقدی : 4,550,000

چهار فقره چک   : 1,700,000

HVA331BS0I

فر برقی بوش مدل HVA331BS0I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت ایتالیا

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 8,630,000

پرداخت  نقدی : 3,630,000

چهار فقره چک   : 1,250,000

HBG6764B1I

فر برقی بوش مدل HBG6764B1I

فر برقی بوش سیاه

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ،

قیمت محصول: 7,500,000

پرداخت  نقدی : 3,100,000

چهار فقره چک   : 1,100,000

HBG6764S1I

فر برقی بوش مدل HBG6764S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 7,500,000

پرداخت  نقدی : 3,100,000

چهار فقره چک   : 1,100,000

HBG656RS1I

فر برقی بوش مدل HBG656RS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، ، گریل با هوای داغ،

قیمت محصول: 6,990,000

پرداخت  نقدی : 2,790,000

چهار فقره چک   : 1,050,000

HBG6725S1I

فر برقی بوش مدل HBG6725S1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت آلمان

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه،

قیمت محصول: 5,738,000

پرداخت  نقدی : 2,238,000

چهار فقره چک   : 875,000    

HBG632BS1I

فر برقی بوش مدل HBG632BS1I

فر برقی بوش استیل ضد زنگ

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه، حرارت معمولی

قیمت محصول: 4,161,000

پرداخت  نقدی : 1,660,000

چهار فقره چک   : 625,000    

HBG43S320I

فر برقی بوش مدل HBG43S320I

فر برقی بوش سفید

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,385,000

پرداخت  نقدی : 1,385,000

چهار فقره چک   : 500,000    

HBG43S350I

فر برقی بوش مدل HBG43S350I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,188,000

پرداخت  نقدی : 1,288,000

چهار فقره چک   : 475,000    

HBG43S360I

فر برقی بوش مدل HBG43S360I

فر برقی بوش مشکی

ساخت اسپانیا

حرارت معمولی، هوای گردشی، حرارت از پایین،

قیمت محصول: 3,188,000

پرداخت  نقدی : 1,288,000

چهار فقره چک   : 475,000    

HBN559E1I

فر برقی بوش مدل HBN559E1I

فر برقی بوش استیل براق

ساخت

هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ

قیمت محصول: 2,430,000

پرداخت  نقدی : 930,000    

چهار فقره چک   : 375,000    

فر برقی بوش سری 8

فر برقی بوش قیمت

فر برقی توکار بوش

فر برقی رومیزی بوش