3

فر برقی بوش مدل HBG6764B1I

HBG6764B1I series 8
HBG6764B1I series 8
HBG6764B1I
HBG6764B1I

رنگ: سیاه

ساخت:

سری: 8

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 595 × 595 × 548

مشخصات: هوای داغ چهاربعدی، گریل با هوای داغ، گریل تمام‌عرض، گریل نیم‌عرض، تنظیمات پیتزا، حرارت از پایین، پخت با دمای پایین، یخ‌زدایی

سیاه

قیمت محصول: 7,500,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,100,000 تومان

پنج فقره چک   : 1,100,000 تومان

ماه به ماه بدون بهره