3

مایکرو فر بوش

CMG656RS1I

مایکرو فر بوش مدل CMG656RS1I

مایکرو فر بوش استیل ضد زنگ

ساخت چین

هوای داغ بهینه، حرارت معمولی

قیمت محصول: 7,639,000

پرداخت   نقدی : 3,039,000

چهار فقره چک   : 1,150,000    

ماه به ماه بدون بهره

CSG656BS1I

مایکرو فر بوش مدل CSG656BS1I

مایکرو فر بوش استیل ضد زنگ

ساخت چین

گریل خودکار ، قفل کودک

قیمت محصول: 6,943,000

پرداخت   نقدی : 2,743,000

چهار فقره چک   : 1,050,000    

ماه به ماه بدون بهره

CMG656BS1I

مایکرو فر بوش مدل CMG656BS1I

مایکرو فر بوش استیل ضد زنگ

ساخت چین

هوای داغ چهاربعدی، ، حرارت معمولی

قیمت محصول: 6,050,000

پرداخت   نقدی : 2,450,000

چهار فقره چک   : 900,000    

ماه به ماه بدون بهره

CMG633BB1I

مایکرو فر بوش مدل CMG633BB1I

مایکرو فر بوش سیاه

ساخت چین

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه

قیمت محصول: 5,054,000

پرداخت   نقدی : 2,054,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

CMG633BS1I

مایکرو فر بوش مدل CMG633BS1I

مایکرو فر بوش استیل ضد زنگ

ساخت چین

هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه

قیمت محصول: 5,054,000

پرداخت   نقدی : 2,054,000

چهار فقره چک   : 750,000    

ماه به ماه بدون بهره

BEL634GS1I

مایکرو فر بوش مدل BEL634GS1I

مایکرو فر بوش استیل ضد زنگ

ساخت چین

صفحه گردان ندارد.یک تابه شیشه ای

قیمت محصول: 4,593,000

پرداخت   نقدی : 1,893,000

چهار فقره چک   : 675,000    

ماه به ماه بدون بهره

HMT84G654I

مایکرو فر بوش مدل HMT84G654I

مایکرو فر بوش استیل

ساخت چین

برنامه‌های خودکار برنامه یخ‌زدایی

قیمت محصول: 1,949,000

پرداخت   نقدی : 749,000    

چهار فقره چک   : 300,000    

ماه به ماه بدون بهره