3

مایکرو فر بوش مدل CMG633BB1I

CMG633BB1I series 8
CMG633BB1I series 8
CMG633BB1I
CMG633BB1I

رنگ: سیاه

ساخت: چین

سری: 8

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 548×595 × 455

مشخصات: هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه، گریل تمام‌عرض، گریل نیم‌عرض، از پیش گرم کردن ، یک تور ترکیبی ، 1 تابه معمولی

سیاه

قیمت محصول: 5,054,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,054,000 تومان

پنج فقره چک      : 750,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره