3

مایکرو فر بوش مدل CMG633BS1I

CMG633BS1I series 8
CMG633BS1I series 8
CMG633BS1I
CMG633BS1I

رنگ: استیل ضد زنگ

ساخت: چین

سری: 8

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 455 × 595 × 548

مشخصات: هوای داغ چهاربعدی، هوای داغ بهینه، گریل تمام‌عرض، گریل نیم‌عرض، از پیش گرم کردن، ابعاد دستگاه ، یک تور ترکیبی ، 1 تابه معمولی

استیل ضد زنگ

قیمت محصول: 5,054,000 تومان

پرداخت  نقدی : 2,054,000 تومان

پنج فقره چک      : 750,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره