3

مایکرو فر بوش مدل CMG656RS1I

CMG656RS1I series 8
CMG656RS1I series 8
CMG656RS1I
CMG656RS1I

رنگ: استیل ضد زنگ

ساخت: چین

سری: 8

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 455 × 595 × 548

مشخصات: هوای داغ بهینه، حرارت معمولی، حرارت معمولی بهینه، گریل با هوای داغ، گریل تمام‌عرض، گریل نیم‌عرض، تنظیمات پیتزا، حرارت از پایین، پخت با دمای پایین

استیل ضد زنگ

قیمت محصول: 7,639,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,039,000 تومان

پنج فقره چک      : 1,150,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره