3

اجاق گاز بوش

HSG736257I

HSG736257I

اجاق گاز 5 شعله استیل ضد زنگ

محدوده شعله فر با ظرفیت فوق‌العاده بالا

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 5,420,000

پرداخت  نقدی : 1,670,000

پنج فقره چک   : 750,000    

PCR915B91E

PCR915B91E

اجاق گاز 5 شعله سفید

5 شعله ، 2 گانه دومینو

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,538,000

پرداخت  نقدی : 788,000    

پنج فقره چک   : 350,000    

PIK975N24E

PIK975N24E

اجاق گاز 5 شعله سیاه

اجاق صفحه ای سرامیک ، جنس فریم ها استیل

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 5,634,000

پرداخت  نقدی : 1,634,000

پنج فقره چک   : 800,000    

PKE611F17E

PKE611F17E

اجاق گاز 4 شعله سیاه

بدون قاب ،؛ شیشه سرامیک، 60 سانتی

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 1,738,000

پرداخت  نقدی : 488,000    

سه فقره چک   : 250,000    

PRP626B70E

PRP626B70E

اجاق گاز 4 شعله سیاه

4 شعله ، 60 سانتی متری

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,820,000

پرداخت  نقدی : 820,000    

پنج فقره چک   : 400,000    

PRB326B70E

PRB326B70E

اجاق گاز 2 شعله سیاه

دو شعله قابل ترکیب با همه اجاق های

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,290,000

پرداخت  نقدی : 790,000    

پنج فقره چک   : 300,000