اجاق گاز بوش

HSG736257I

HSG736257I

5 شعله استیل ضد زنگ

محدوده شعله فر با ظرفیت فوق‌العاده بالا

ساخت ایتالیا

قیمت محصول: 5,420,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,670,000 تومان

پنج فقره چک   : 750,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

PCR915B91E

PCR915B91E

5 شعله سفید

5 شعله ، 2 گانه دومینو

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,538,000 تومان

پرداخت  نقدی : 788,000    تومان

پنج فقره چک   : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

PIK975N24E

PIK975N24E

5 شعله سیاه

اجاق صفحه ای سرامیک ، جنس فریم ها استیل

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 5,634,000 تومان

پرداخت  نقدی : 1,634,000 تومان

پنج فقره چک   : 800,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

PKE611F17E

PKE611F17E

4 شعله سیاه

بدون قاب ،؛ شیشه سرامیک، 60 سانتی

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 1,738,000 تومان

پرداخت  نقدی : 488,000    تومان

سه فقره چک   : 250,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

PRP626B70E

PRP626B70E

4 شعله سیاه

4 شعله ، 60 سانتی متری

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,820,000 تومان

پرداخت  نقدی : 820,000    تومان

پنج فقره چک   : 400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است

PRB326B70E

PRB326B70E

2 شعله سیاه

دو شعله قابل ترکیب با همه اجاق های

ساخت اسپانیا

قیمت محصول: 2,290,000 تومان

پرداخت  نقدی : 790,000    تومان

پنج فقره چک   : 300,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است