3

مایکرو فر سامسونگ مدل GE401 B

GE401 B
GE401 B
GE401 B
GE401 B

رنگ: مشکی

ساخت: مالزی

ابعاد عمق عرض ارتفاع: عرض عمق ارتفاع 450 × 560 × 310

مشخصات: پخت ترکیبی ، ظرف مخصوص سرخ کردن ، یخ زدایی، 2800 وات