3

مایکرو فر سامسونگ مدل GE401 W

GE401 W
GE401 W
GE401 W
GE401 W

رنگ: سفید

ساخت: مالزی

ابعاد عمق عرض ارتفاع: عرض عمق ارتفاع 450 × 560 × 310

مشخصات: پخت ترکیبی ، ظرف مخصوص سرخ کردن ، یخ زدایی، 2800 وات