3

مایکرو فر سامسونگ مدل SAMI 12 W

SAMI 12 W
SAMI 12 W
SAMI 12 W
SAMI 12 W

رنگ: سفید

ساخت: مالزی

ابعاد عمق عرض ارتفاع: عرض عمق ارتفاع 230 × 370 × 370

مشخصات: بخار پز ، خار شوی ، یخ زدایی ، ماست ساز ، خمیر ساز ، سرخ کردن