3

مایکرو فر سامسونگ مدل SAMI 12

SAMI 12
SAMI 12
SAMI 12
SAMI 12

رنگ: مشکی

ساخت: مالزی

ابعاد عمق عرض ارتفاع: عرض عمق ارتفاع 230 × 370 × 370

مشخصات: بخار پز ، خار شوی ، یخ زدایی ، ماست ساز ، خمیر ساز ، سرخ کردن