3

جاروبرقی سامسونگ

CROWN 2200

جارو برقی سامسونگ مدل CROWN 2200

2200 وات خاکستری قرمز

قیمت محصول: 663,500 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل CROWN 2200

CROWN 2200

663,500 تومان

CROWN 2400

جارو برقی سامسونگ مدل CROWN 2400

2200 وات مشکی

قیمت محصول: 733,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل CROWN 2400

CROWN 2400

733,000 تومان

PRINCE

جارو برقی سامسونگ مدل PRINCE

2100 وات قرمز مشکی

قیمت محصول: 738,300 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل PRINCE

PRINCE

738,300 تومان

QUEEN 21

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN 21

2100 وات مشکی قرمز

قیمت محصول: 450,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN 21

QUEEN 21

450,000 تومان

920

جارو برقی سامسونگ مدل 920

2100 وات مشکی سفید

قیمت محصول: 573,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل 920

920

573,000 تومان

910

جارو برقی سامسونگ مدل 910

2100 وات مشکی قرمز خاکستری

قیمت محصول: 487,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل 910

910

487,000 تومان

KING 20

جارو برقی سامسونگ مدل KING 20

2000 وات سفید قرمز

قیمت محصول: 460,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل KING 20

KING 20

460,000 تومان

JUPITER

جارو برقی سامسونگ مدل JUPITER

1800 وات مشکی

قیمت محصول: 588,500 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل JUPITER

JUPITER

588,500 تومان

KING 18

جارو برقی سامسونگ مدل KING 18

1800 وات سفید قرمز

قیمت محصول: 385,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل KING 18

KING 18

385,000 تومان

QUEEN 18

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN 18

1800 وات مشکی قرمز

قیمت محصول: 364,000 تومان

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN 18

QUEEN 18

364,000 تومان