3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM27VGDDW

WEM27VGDDW
WEM27VGDDW
WEM27VGDDW
WEM27VGDDW

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 10,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,190,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است