3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM28VGHESS

WEM28VGHESS
WEM28VGHESS
WEM28VGHESS
WEM28VGHESS

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 12,590,000 تومان

پرداخت  نقدی : 4,590,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است