شیوه حمل

تمامی لوازم خانگی بوش داخل استان تهران به وسیله‌ی وانت شرکت توزیع می‌شود و محصولات خارج تهران هم به وسیله باربری وطن یا تیپاکس برای مشتریان ارسال می‌شود.

شیوه حمل محصولات خانه بوش