پکیج های پیشنهادی خانه بوش

شما میتوانید با بهره گیری از نظرات کارشناسان خانه بوش بهترینها را برای آشپزخانه خود انتخاب کنید.

انتخاب پکیج های دیگر

این پکیج از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترین (ارزانترین) پکیج توکار بوش می باشد. که متشکل از فر اسپانیایی و مایکروویو چینی است. پکیج فوق معمولا برای شرکتها، پیمانکاران ساختمانی که خرید عمده دارند یا مشتریانی که حداقل هزینه را میخواهند انجام دهند پیشنهاد میشود. از این ست با همین مشخصات رنگ مشکی هم میتوانید مشاهده و انتخاب نمایید.

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

این پکیج از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترین (ارزانترین) پکیج توکار بوش می باشد. که متشکل از فر اسپانیایی و مایکروویو چینی است. پکیج فوق معمولا برای شرکتها، پیمانکاران ساختمانی که خرید عمده دارند یا مشتریانی که حداقل هزینه را میخواهند انجام دهند پیشنهاد میشود. از این ست با همین مشخصات رنگ استیل هم میتوانید مشاهده و انتخاب نمایید.

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

اگر میخواهید ست توکار با دکمه های تماما دیجیتالی داشته باشید که در عین حال هزینه بالایی نداشته باشد پیشنهاد ما همین پکیج است که شامل فر آلمانی و مایکروویو انگلیسی میباشد. در پکیج بعدی ست توکاری را میتوانید مشاهده کنید که تنها تفاوتش با این پکیج تکنولوژی تمیزی خودکار میباشد که در فر آلمانی آن بکار رفته است.

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

این پکیج شامل فر و مایکروویو سری 8 میباشد که فر آلمانی و مایکروویو انگلیسی دارد و همه دکمه های آن دیجیتالی است. شما میتوانید در فر این پکیج از تکنولوژی تمیزی خودکار نیز بهره مند شوید که در فر پکیج قبلی، این امکان وجود ندارد.

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel.پکیج شماره 5

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel.پکیج شماره 5

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 7

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 8

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 9

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 10

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 11

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 12

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 13

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 14

افزودن پکیج به سبد خرید
انتخاب پکیج های دیگر

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum et ipsum minima a cum itaque cumque quos, provident, placeat amet numquam ad? Iste omnis suscipit eaque ipsa autem aperiam fugit iure dolorem nisi nesciunt culpa molestias est pariatur maxime quo quam quis animi soluta illo numquam ab, beatae excepturi vel. پکیج شماره 12

افزودن پکیج به سبد خرید

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
مشاهده این پکیج