یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAG93AI30M

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAD80A104

یخچال فریزر ساید بای ساید بوش سری 6 مدل KAD80A404