خرد کن بوش مدل MMR08A1

غذاساز بوش مدل MC812M853G

غذاساز بوش سری 5 مدل mum58420

اسپرسوساز روکار بوش مدل TIS30351DE