یخچال فریزر دوقلو بوش سری 6 مدل KSV36AI31U-GSN36AI31U

یخچال فریزر دوقلو بوش سری 6 مدل KSV36AI31V-GSN36AI31V

فریزر تک بوش سری 6 مدل GSN54AW304