کیسه جاروبرقی بوش مدل BBZ123GALL

کیسه جاروبرقی بوش مدل BBZ41FP