ماشین ظرفشویی بوش سری 8 مدل SMS88TW02M

ماشین ظرفشویی توکار بوش سری 4 مدل SMV4HCX48E

ماشین ظرفشویی بوش سری 8 مدل SMS88TI46M

ماشین ظرفشویی بوش سری 8 مدل SMS88TI02M

ماشین ظرفشویی توکار بوش سری 6 مدل SMV69M00IR

ماشین ظرفشویی توکار بوش سری 8 مدل SMI88TS02B