ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW28590

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW2876XIR