ماشین ظرفشویی بوش سری 4 مدل SMS46NW01D

ماشین ظرفشویی بوش سری 4 مدل SMS46MI10M

ماشین ظرفشویی بوش سری 8 مدل SMS88TI46M