فر برقی توکار بوش سری 8 مدل HBG632BS1I

فر برقی توکار بوش سری 8 مدل HBG6764BB1I

فر برقی توکار بوش سری 8 مدل HBG6764S1I