غذاساز بوش مدل MCM3501M

مایکروویو ایستا بوش سری 2 مدل HMT75M451