فر بخارپز کامپکت توکار سری 8 CSG656BS1I

    

مقایسه