یخچال فریزر دوقلو سری 6 KSV36BI304-GSN36BI304

یخچال:

   

فریزر:

 

    

مقایسه