اطلاعات کلی ماشین لباسشویی مبله بوش :

ماشین لباسشویی بوشدر 2 مدل آلمانی و ترکیه ای تولید شده اند. مدل های آلمانی شامل سری Homeprofessional – سری 8 – سری 6 – می شوند و دارای ظرفیت 8و9 کیلویی هستند. مدل های ترک ماشین لباسشویی مبله بوشکه تحت لیسانس بوش آلمان می باشند در 2 سری 4 و6 تولید شده اند و ظرفیت های 6 – 7 – 8 و 9 کیلویی دارند. لباسشویی های آلمانی دارای برنامه های شستشوی بیشتری مانند I-DOS و ActiveOxygen نسبت به مدل های ترک هستند.