یخچال فریزر دوقلو سری 4 KSV36VW304-GSN36VW304

یخچال:

   

 

فریزر:

    

 

 

مقایسه