آموزش نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش

آموزش نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش

در مقالات قبلی سعی شد در مورد برند و قیمت ماشین ظرفشویی بوش ، کیفیت و کارآیی مناسب آن مطالبی گفته شود ، ولی در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی در رابطه با نحوه صحیح نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش ، برای شما عزیزان بیان نماییم .

تا انتها با ما همراه باشید تا اگر احیانا در صدد هستید تا به جای اینکه دیگران برای شما مراحل نصب و راه اندازی و سرویس را انجام دهند ، خودتان آستین همت را بالا زده و به بهترین صورت مراحل  نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش را جلو ببرید .

امروزه یکی از پرکاربرد ترین وسایل منزل ماشین های ظرفشویی به شمار می آیند .

در اینجا سعی می نماییم تا تمام اطلاعات و ترفند های مورد نیاز برای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش  را در اختیار شما قرار دهیم .

دقت نمایید که هر گونه اشتباه در نصب و راه اندازی ماشین های ظرفشویی بوش ، ممکن است موجب عدم عملکرد درست آن و حتی نشت آب از دستگاه گردد .

نحوه نصب ماشین ظرفشویی بوش در منزل

اولین اقدامی که در نگهداری ماشین ظرفشویی بوش باید به آن توجه شود ، نصب صحیح آن است. نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش علی رغم ظاهر ساده ی آن حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد .

پس سعی کنید تا انتها با ما همراه باشد تا به طور کامل روال کار را متوجه شوید و از آسیب زدن به ماشین ظرفشویی جلوگیری کرده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید .

آماده‌سازی شرایط فیزیکی برای نصب و راه اندازی

 • آماده کردن فضای مورد نیاز در داخل یا روی ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ برای راه اندازی ماشین ظرفشویی
 • انتخاب محلی نزدیک ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮیی
 • قرار دادن حداقل ۵ سانتی‌ متر ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور
 • انجام مراحل سیم کشی ماشین ظرفشویی
 • تنظیم پایه‌ها تا ارتفاع دلخواه
 • اندازه گیری ارتفاع و طول دستگاه قبل از قرار دادن آن به زیر کابینت
 • اطمینان از نصب شیلنگ های مورد نیاز
 • سر دادن ماشین ظرفشویی به زیر کابینت
 • تراز کردن ماشین ظرفشویی
 • اطمینان از اتصال درست شیلنگ تخلیه به ماشین ظرفشویی و محل عبور فاضلاب

درصورتی‌که ﺍﻧﺘﻬﺎی شیلنگ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ محکم نمی‌شود ، ﺍﺯ ﯾﻚ رﺍﺑﻂ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍرت و ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎده نمایید .

نکات مهم در نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی در منزل

نکات مهم در نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی در منزل

 • ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎل آﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ، ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .
 • ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳ ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در گوشه ای از آشپزخانه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ، ﺣﺪﺍﻗﻞ باید ۵ سانتی‌متر ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور فاصله  ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد .

نکات نهایی نصب فیزیکی ماشین ظرفشویی

بعد از اطمینان از محکم بودن شیلنگ آب ، ﺳﯿﻢ ﺑﺮق رﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه رﺍ روﺷﻦ نمایید .

ﭘﺲ ﺍﺯ نصب و راه اندازی ظرفشویی در منزل و ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺣﺎﻟﺖ Quick قرار دﺍده و ﯾﻚ ﺑﺎر آن رﺍ روشن نمایید .

در ﺍﯾﻦ صورت ﺍﺯ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ آب ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮد .

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪی از ماشین ظرفشویی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺧﺎﻣﻮش  کرده و مجددا آن رﺍ روﺷﻦ نمایید .

نکته مهم : اگر پس از نصب ماشین ظرفشوییی متوجه کمی چسبندگی درب به دستگاه شدید به این معنی است که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﺮﺍﺯ نمی باشد و باید هر چه سریعتر آن را تراز نمایید و این کار نیز از طریق پایه های زیر ماشین ظرفشویی انجام می شود.

نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی با برنامه های شستشو

نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی با برنامه های شستشو

فرقی نمیکند ، در مورد تمام وسایل برقی یا لوازم خانگی بوش و … این مورد صدق می کند که اگر وسیله ای خریداری می نمایید ، به همراه آن یک بروشور و یا دفترچه راهنما وجود دارد که می تواند در  استفاده صحیح از آن به شما کمک نماید .

در مورد ماشین ظرفشویی بوش نیز این دفترچه ها موجود می باشند .

پس بهتر است در اقدام اولیه ، قبل از نصب ماشین ظرفشویی خود و قبل از اولین استفاده،  دفترچه راهنما را مطالعه کرده و بعد اقدام به نصب نمایید .

این یک اصل است که اگر، درباره عملکرد  هر دستگاهی اطلاعات کافی داشته باشید ، می توانید به شکل بهتر و مفیدتری از آن دستگاه استفاده نمایید .

عوامل تاثیر گذار در راه اندازی ماشین ظرفشویی بوش

تنظیم سیستم کاهش سختی آب در راه اندازی و عملکرد صحیح ماشین ظرفشویی بوش تاثیرگذار می باشد .

مراحل تنظیم درجه سختی آب

 • در دو مرحله درجه سختی آب را از سازمان آب بپرسید و آن را یادداشت نمایید .

1_ قبل از اولین بهره برداری از ماشین ظرفشویی

2_ در صورت تغییر درجه سختی آب

مراحل راه اندازی الکترونیکی ماشین ظرفشویی بوش

 • دکمه روشن/خاموش (کلید اصلی) را فشار دهید .
 • دکمه انتخاب برنامه A را فشار دهید و در همان حالت نگه دارید و همزمان دکمه شروع یا start را آنقدر فشار دهید تا علامت H:0 روی صفحه نمایان گردد .
 • اکنون هر دو دکمه را رها کنید .
 • چراغک دکمه A چشمک می زند و علامت H:04 که درجه تنظیم شده در کارخانه است روی صفحه ظاهر می شود ، این دو همزمان اجرا می شوند .
 • دکمه انتخاب برنامه C را فشار دهید .
 • هر بار که این دکمه را فشار دهید ، اندازه تنظیم یک درجه بالاتر می رود و هنگامی که درجه تنظیم به H:07 رسید ، نشانگر تنظیم مجددا روی علامت H:00 یعنی حالتی که هیچ برنامه ای برای شستن انتخاب نشده است قرار می گیرد.
 • دکمه استارت را بزنید .
 • با این عمل درجه انتخاب شده به حافظه دستگاه سپرده می شود .
 • نمک مخصوص (آهک را حل می کند اگر روی درجه صفر تنظیم باشد ، نمک لازم نیست!)
 • درپوش را باز کنید .
 • فقط قبل از اولین بهره برداری ، مخزن نمک را با آب پر کنید .
 • هرگز از ماده شوینده استفاده نکنید و نمک مخصوص در مخزن بریزید .
 • درپوش را ببندید و فورا ماشین ظرفشویی را راه بیاندازید .
 • استفاده از مایع جلا دهنده ظروف را کاملا تمیز و براق می نماید .
 • مایع جلادهند را در مخزن بریزید .
 • دریچه را طوری ببندید که صدای چفت شدن آن شنیده شود.
 • میزان پرکردن مخزن مواد شوینده بستگی به درجه کثیفی ظروف دارد و هر چه ظروف کثیف تر، مواد شوینده بیشتری باید استفاده گردد .

نکته مهم و قابل توجه در رابطه با شوینده ها :

شوینده های ترکیبی برای همه برنامه ها مناسب نیستند قبل از استفاده از شوینده ها به توضیحات تولید کنندگان محصولات شوینده توجه نمایید .

 • در صورت لزوم برای اضافه نمودن مایع شستشو ، دریچه را باز کنید .
 • قبل از اضافه نمودن مایع یا قرص شستشو درون محفظه مربوطه ، باید محفظه خشک باشد ، در غیر اینصورت با دستمال آن را خشک نمایید .
 • درپوش را فشار دهید تا چفت شود .

برنامه های کاربردی در ماشین های ظرفشویی بوش

برنامه های کاربردی در ماشین های ظرفشویی بوش

تعدادی برنامه های خاص بر روی پنل کنترل انواع ماشین های ظرفشویی درج شده که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می نماییم .

تمام این برنامه ها و اندازه های بدست آمده در آزمایشگاه های اروپایی مطابق استاندارد به دست آمده است .

در برخی موارد تفاوت های اندک در برنامه های ماشین های ظرفشویی بوش وجود دارد و از شما تقاضا می کنیم حتما روش کاربرد برنامه ها  را در دفترچه دستورالعمل به دقت مطالعه نمایید .

 • برنامه یکباره داغ کردن (تقریبا ۲۶ دقیقه)
 • برنامه تکرار شستشو (هر بار ۲۰ دقیقه)

برنامه های اضافی مورد استفاده در ماشین های ظرفشویی بوش

 • برنامه صرفه جویی در وقت

در این عملکرد با وجود کوتاهی مدت شستشو ، شاهد نتیجه مطلوب هم از نظر تمیزی ظروف و هم از نظر خشکی حاصل می شود ولیکن مقدار مصرف آب و برق افزایش می یابد .

 • برنامه نیمه پر

مواقعی که تعداد ظروف قابل شستشو کم باشند و بخواهیم در مصرف آب ، انرژی و زمان صرفه جویی کنیم .

برنامه های اضافی در برخی از مدل های ماشین ظرفشویی بوش

 • برنامه منطقه پرفشار

برنامه ای مناسب که برای شستشو ظروف متنوع استفاده می گردد و در این حالت فشار و دمای آب شستشو اندکی بیشتر می گردد .

 • برنامه بهداشت

در حین عملکرد آب کشی ، حرارت آب بالا تر رفته و  این کار میزان بهداشت را بالا می برد .

 • برنامه خشک کن ویژه

در این برنامه بهینه کردن خشک کنی ظروف از طریق بالا بردن دما در مرحله آب شویی انجام می شود .

در پایان یاد آور می شویم اگر در انجام مراحل نصب فیزیکی و همچنین آموزش و نحوه استفاده از منو برنامه های ماشین ظرفشویی بوش به مشکلی برخورد نمودید ، می توانید از طریق مطالعه مقالات مرتبط و کمک از متخصصان در این زمینه استفاده نمایید .

در تمام مراحل استفاده از ماشین ظرفشویی بوش مواظب ظروف حساس در برابر حرارت باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.